Algemene Actievoorwaarden Shoeby Franchise BV

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ‘Fashion tickets’, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Shoeby Franchise B.V., gevestigd te Rosmalen aan de Burgemeester Burgerslaan 40A, hierna te noemen: “Shoeby”.

Artikel 1: Algemeen

 1. Elk in Nederland of België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Alle medewerkers van Shoeby Franchise B.V. en Shoeby Shops B.V. en door Shoeby ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt van 25 november tot en met 29 november 2014.
 2. Je doet automatisch mee als je online een bestelling plaatst.

Artikel 3: Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaars van de actie krijgen een fashion ticket bij hun bestelling.
 2. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: Prijzen

 1. De prijzen die op de fashion tickets staan zijn: 
 • 10 euro shoptegoed
 • 25 euro shoptegoed
 • 50 euro shoptegoed
 • Sjaal cadeau
 • sierraad cadeau
 • Showergel cadeau
 1. Alle prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. De prijzen zijn in te wisselen door de online code op het fashion ticket online in te leveren.
  1. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Shoeby deze belasting voldoen.

Artikel 7: Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie worden er geen extra persoonsgegevens gevraagd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
  1. Shoeby, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :
   - de door haar, uitgekeerde prijzen;
   - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen;
   - het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
  2. Shoeby, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

Artikel 9: Auteursrechten en medewerking

Indien je de winnaar van een prijs bent, worden je persoonsgegevens verder niet gebruikt.

Artikel 10: Rechten Shoeby

 1. Shoeby behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Shoeby hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Shoeby behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.


Artikel 11: Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.

Shoeby Franchise B.V.
Postbus 12
5240 AA Rosmalen
Telefoon: 073 – 511 80 19
Email: webshop@shoeby.nl

Artikel 12: Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze actie is onze privacyverklaring van toepassing.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.