• Gratis afhalen in 220 winkels
 • Gratis retourneren via de winkel
 • 9/10 beoordeling van 1649 klanten
Privacy & Cookies

Privacy statement en voorwaarden mobiele app

Je kunt deze voorwaarden downloaden, zodat je ze kunt bewaren.

Ben je jonger dan 16 jaar? Laat dan je wettelijk vertegenwoordiger (meestal je ouders) deze voorwaarden lezen en al dan niet accepteren. Let op: als je jonger bent dan 13 jaar, mag je onze website en app helaas niet gebruiken.

privacy statement

verantwoordelijkheid

Voor de verwerking van je gegevens is verantwoordelijk VDR Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen Shoeby Franchise B.V. en VDR Fashion Group B.V. (hierna 'Shoeby', 'ons' of 'wij' te noemen):

 • Burgemeester Burgerslaan 40a
 • 5245 NH Rosmalen
 • Telefoonnummer +31 (0) 73 511 80 19
 • E-mailadres info@shoeby.nl
 • Ons B.T.W.-nummer is NL803925207B01
 • Kamer van Koophandel nummers 51450046, 16078843 en 61051829

Wij hanteren het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van onze websites Shoeby.nl, shoebyblog.nl, werkenbijshoeby.nl en eksept.com, onze mobiele app en onze social media-kanalen. Je hebthet recht om je persoonsgegevens in te zien en je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren als dat nodig is of (gedeeltelijk) te laten verwijderen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen op ons e-mailadres info@shoeby.nl. Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Algemeen

In de eerste plaats gebruiken wij je gegevens, zoals je naam en e-mailadres, om uitvoering te geven aan gesloten (koop)overeenkomsten. Deze gegevens mogen wij verwerken omdat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de (koop)overeenkomst. Wij gebruiken gegevens van bezoekers ook voor het toesturen van aanbiedingen, zowel per e-mail als per post, zodra je aangeeft daarop prijs te stellen, en voor het vergroten van onze marketingkennis in de breedste zin van het woord. Wij stellen gegevens over bezoekers van onze websites niet ter beschikking aan derden anders dan (marketing)dienstverleners waar wij mee samenwerken of gedupeerden en/of de autoriteiten in het geval van (een vermoeden van) misbruik of indien daartoe krachtens wet of rechterlijke uitspraak verplicht.

Wij laten alle gegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid bewaren.

Door akkoord te gaan met dit privacy statement, geef je ons uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om de verzamelde persoonsgegevens aan deze door ons geselecteerde derde partijen te verstrekken.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politieke voorkeur en dergelijke.

Waar verderop wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt er bedoeld: opgevraagde URL, tijdstip, ip-nummer, referer-url, user-agent-string, browsertype, schermresolutie, kleurdiepte, in sommige gevallen uw zoektermen bij een zoekmachine en dergelijke.

Wij gaan niet actief na door wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens niet tot jouw persoon, tenzij naar ons oordeel sprake is van een vermoeden van misbruik.

Webbeacons en cookies

Verderop wordt er gesproken over een webbeacon. Een webbeacon (ook wel pixel tag) is een kleine onzichtbare afbeelding die wordt geïntegreerd in een webpagina om de opvraging van de pagina te registreren. Het is mogelijk dat het gebruik van de webbeacon gecombineerd wordt met het gebruik van cookies, en dat op die manier geregistreerd wordt dat een specifiek apparaat een specifieke pagina (opnieuw) bezoekt. Een cookie is een klein bestand met gegevens dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen door jouw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gebruikersinstellingen op te slaan, ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen op interesses en voorkeuren die blijken uit jouw klikgedrag.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt cookies ook weigeren of selectief accepteren. Als je cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn. Zo kun je bijvoorbeeld geen bestellingen doen in de webwinkel zonder cookies te accepteren. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van jouw browser kun je surfen naar de websites van de fabrikanten van de volgende veel gebruikte browsers:

Schakel je het gebruik van cookies uit, dan zal het webbeacon een (anonieme) bezoeker registreren.

Wanneer je onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van jouw opvragingen in zogenaamde logfiles bijgehouden. De technische kenmerken worden met behulp van een webbeacon verkregen. De verkregen gegevens worden gedurende onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van statistische analyses.

Tijdens het bestellen wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Zoekopdrachten

Wanneer je op onze website een zoekfunctie gebruikt dan kunnen jouw zoektermen gecombineerd met de technische kenmerken worden opgeslagen.

De verkregen gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van analyses.

Webanalyse

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze door eencookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt rechtstreeks overgebracht naar en door Google opgeslagen op door of voor Google beheerde servers; Shoeby krijgt deze gegevens niet te zien.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten zoals Shoeby en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google heeft verklaard jouw in dit kader verkregen IP-adres niet te zullen combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het doen of nalaten van Google in dit kader; wat dat betreft is er sprake van een rechtsverhouding tussen jou en Google waarbij Shoeby geen partij is. Door deze website te gebruiken, stem je daarmee in.

Nieuwsbrieven

Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan wordt jouw e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van je abonnement. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een duidelijke en voordehandliggende manier vermeld. Mocht je er via de betreffende manier niet in slagen om jouw abonnement te beëindigen dan kun je ons bij uitzondering schriftelijk op de hoogte stellen van jouw wens om je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief.

Jezelf afmelden zullen wij niet opvatten als een verzoek tot verwijdering van de reeds verzamelde gegevens; als je je bedenkt willen we in staat zijn om je dezelfde persoonlijke service te bieden als voorheen zonder dat we daarvoor opnieuw gegevens van je moeten verzamelen.

Bestellen via de webwinkel

Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jou verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Door een bestelling te plaatsen, geef je daar toestemming voor – ook al is dat niet voor alle gegevens vereist. Met deze gegevens kunnen we onder meer een ontvangstbevestiging van je bestelling en een verzendbevestiging sturen.

Ben je Shoeby stijlpas-gebruiker of Member, dan kunnen we aan de hand van je koopgedrag een profiel opstellen. Dit profiel kunnen we gebruiken om periodiek aanbiedingen op maat te sturen. Dit kan gebeuren per e-mail en per post. Als je deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen kun je dat uiteraard doorgeven; stuur even een e-mail naar info@shoeby.nl.

Wil je dat we je gegevens verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@shoeby.nl.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot onze websites ontzeggen. Bij (een vermoeden van) vormen van misbruik waarbij derden (kunnen) worden geschaad, kunnen wij we de ons bekende informatie, inclusief persoonsgegevens, aan deze derden en/of de autoriteiten (doen) verstrekken.

Bij (een vermoeden van) misbruik kunnen wij pogingen (doen) ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden.

Voorts stellen wij persoonsgegevens ter beschikking van de autoriteiten wanneer dit door de autoriteiten wordt of krachtens wet of rechterlijke uitspraak is verplicht.

Tot slot

Wij kunnen de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen onze voorwaarden hierop aangepast worden. Raadpleeg daarom steeds deze pagina voor de recentste voorwaarden.

Wens je deze voorwaarden niet (langer) te accepteren, staak dan in ieder geval onmiddellijk het gebruik van onze websites, social media-kanalen en app.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement of als je inzage wil in jouw persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@shoeby.nl. Je kunt hiervoor ook het bovenaan dit privacy statement vermelde adres gebruiken.

Voorwaarden mobiele app

Toepassing van deze en andere voorwaarden

In aanvulling op het vorenstaande privacy statement gelden voor het gebruik van onze mobiele app ook nog de volgende voorwaarden. De app kan alleen gebruikt worden onder deze voorwaarden, dus als je de app blijft gebruiken, kom je deze voorwaarden met ons overeen. Wij kunnen deze voorwaarden op een later moment aanpassen. Raadpleeg daarom altijd de meest recente versie op onze website. Als je deze voorwaarden niet (langer) wenst te accepteren, verwijder dan in ieder geval onmiddellijk onze app.

Als via de app gebruik kan worden gemaakt van aanbiedingen of acties, dan gelden ook de voorwaarden die voor die specifieke aanbieding of actie gelden. Als je via de app een bestelling plaatst, dan gelden daarvoor ook onze algemene voorwaarden.

Je moet weten dat er bepaalde dingen zijn waar wij niet verantwoordelijk voor zijn en/of geen invloed op kunnen uitoefenen:

 • Naast onze voorwaarden, kunnen ook voorwaarden uit de Appstore van Apple of uit Google Play van toepassing zijn op het opzoeken, verkrijgen, installeren en/of downloaden van de app. Raadpleeg de desbetreffende voorwaarden (daaronder begrepen een privacyverklaring).
 • Voor zover de app gebruik maakt van of verwijst naar diensten of gegevens van derden, zoals de verwijzing naar de Google Maps Routenavigatie, zijn tevens de voorwaarden (daaronder begrepen een privacyverklaring) van die derden van toepassing. Lees de voorwaarden van deze derden zoals Google (welke verklaring regelmatig kan veranderen), bijvoorbeeld om te lezen wat die derde (bijvoorbeeld Google) met jouw gegevens doet.
 • De app kan links bevatten naar externe internetpagina's of inhoud van externe internetpagina's tonen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of hetfunctioneren van internetpagina's of andere online toepassingen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens via deze externe internetpagina's.
 • Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de diensten, de gegevens of de voorwaarden (het privacybeleid daaronder begrepen) van derden.

Voor vragen over de app of de toepasselijke voorwaarden kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@shoeby.nl onder vermelding van het onderwerp "app". De overige contactgegevens vind je bovenaan het privacy statement. Dat zijn ook de contactgegevens van de beheerder van de app, want dat zijn wij.

intellectuele eigendom en het functioneren van de app

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en andere rechten op (de inhoud van) de app rusten uitsluitend bij ons of degenen die (de inhoud van) de app voor ons hebben ontwikkeld.

Wij verlenen jou onder deze voorwaarden een herroepbare en beperkte licentie voor het normaal en niet-commercieel gebruik van de app. Die licentie is niet exclusief, niet sublicentieerbaar en niet overdraagbaar. De licentie en het gebruik van de app zijn voor jou gratis, maar je dient wel rekening te houden met eventuele kosten voor het (data)gebruik van je mobiele apparatuur. Je dient er ook zelf voor te zorgen dat je mobiele apparatuur voldoende is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses, virussen en dergelijke ongemakken.

Wij kunnen (het gebruik van) de app altijd, ook onaangekondigd, (doen) aanpassen of staken, zonder dat jij daar rechten (zoals een recht op schadevergoeding) aan kan ontlenen. Ook mogen wij altijd gegevens in de app (doen) wijzigen of verwijderen.

Wij kunnen niet garanderen dat de app altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, lekken of gebreken zal werken.

Je mag de app niet (doen) (door)verkopen, verhuren, decompileren, aan reverse engineering (doen) onderwerpen of (doen) aanpassen zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Bij het gebruik van de app dien je ervoor te zorgen dat onze naam, onze reputatie en onze rechten op generlei wijze zullen worden geschaad.

(Persoons)gegevens

Wij willen de app van goede kwaliteit houden en waar redelijkerwijs mogelijk verbeteren. Daarom verzamelen we gegevens van het appgebruik door jou en onze andere klanten en analyseren we jouw bezoek aan en gebruik van de app (of dit laten we doen), bijvoorbeeld hoe vaak je de app gebruikt, welke pagina's je bezoekt en eventuele problemen die je ervaart.

Deze gegevens worden verwerkt door ons en door derden die door ons zijn ingeschakeld voor het verbeteren van onze service, onze marketing en/of de werking van de app.

Je kunt toestemming geven voor het gebruik van je camera, zodat je daarmee streepjescodes van producten kunt scannen.

Stop je met het gebruik van de scan-functie in de app, dan zal je camera ook niet langer gebruikt worden. De volgende keer dat je wil scannen, zal de app je opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van je camera.

Je kunt toestemming geven voor het gebruik van de GPS-gegevens van jouw mobiele apparaat. Als je dat doet, verzamelt de app locatiegegevens van jouw mobiele apparaat. Met behulp van die locatiegegevens kunnen jou tips worden gegeven over dichtbij zijnde winkels van ons, kunnen jou relevante aanbiedingen worden gedaan en kun jij informatie opvragen over winkels in jouw omgeving.

Ook zonder dat GPS-gegevens verzameld worden, kan de app jou tips geven of aanbiedingen doen, mits je hebt toegestemd met het ontvangen van push berichten.

Gegeven toestemming voor GPS-gebruik of pushberichten kun je altijd weer intrekken in de app zelf door de desbetreffende optie uit te schakelen. Mogelijk kan dit ook in de instellingen van het besturingssysteem van je mobiele apparaat.

Schakel je bepaalde opties uit, dan zijn daarmee samenhangende functionaliteiten van de app echter niet (langer) beschikbaar.

Je kunt gebruik maken van de app met een Shoeby member-account. We koppelen dan de gegevens uit jouw appgebruik, zoals jouw stijlvoorkeuren, aan onze klantendatabase.

Als je inlogt met je Shoeby member-account krijg je daardoor toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens, zoals jouw bestelgeschiedenis, jouw puntensaldo op je stijlpas en NAW-gegevens.

Om misbruik te voorkomen, zul je de inloggegevens geheim moeten houden.

Je mag je inloggegevens of het gebruik van de app alleen aan je gezinsleden verstrekken als je hen eerst ook laat instemmen met onderhavige voorwaarden.

Gebruik je de app met je Shoeby member-account, dan gelden automatisch de Stijlpas-voorwaarden, ook wel Shoeby Member Card-voorwaarden genoemd. Je vindt die voorwaarden hier: http://www.shoeby.nl/algemene-voorwaarden-shoeby-card

Omdat je dus automatisch member wordt, profiteer je ook automatisch van het puntenspaarsysteem! Lees er meer over op onze pagina's over de Stijlpas.

Wij bewaren de (persoons)gegevens die we verzamelen tot het moment waarop jij om verwijdering daarvan verzoekt.

Overige bepalingen, onder andere over aansprakelijkheid en geschillen

Door de app te gebruiken, vrijwaar je ons voor mogelijke aanspraken van derden als (direct of indirect) gevolg van jouw gebruik van de app, van (de onmogelijkheid van) gebruik van de app via jou of van het overtreden van deze voorwaarden door of vanwege jou. Mochten dergelijke aanspraken zich voordoen, dan zul jij verplicht zijn alle (werkelijke) schade en kosten te vergoeden die wij als gevolg van de desbetreffende aanspraak of aanspraken lijden. Als wij een vermoeden hebben dat de app door jou of via jou naar ons oordeel misbruikt wordt of dat sprake is van onbevoegd gebruik, kunnen we jou het gebruik van de app ontzeggen, het gebruik van de app beperken of jou de toegang tot de app (gedeeltelijk) ontzeggen zonder dat wij daardoor schadeplichtig worden jegens jou.

Als je denkt dat het gebruik van de app niet veilig (meer) is, dat jouw inloggegevens bij een derde bekend zijn of als je tips hebt, geef dat dan direct aan ons door. Je vindt onze contactgegevens bovenaan deze voorwaarden, aan het begin van het privacy statement. Zo lang je dergelijke kwesties niet aan ons hebt doorgegeven, mogen wij ervan uitgaan dat alle gegevens en communicatie die ons bereikt via een app waarop is ingelogd met jouw gebruikersnaam en wachtwoord of die door jou is gedownload, van jou afkomstig zijn.

Informatie die jou via de app bereikt en die beschouwd zou kunnen worden als aanbod, leidt na jouw aanvaarding niet tot een overeenkomst als later blijkt dat de informatie die als aanbod wordt beschouwd helaas onjuist was. Een aanvaarding leidt derhalve tot een voorwaardelijke overeenkomst, waarbij een ontbindende voorwaarde intreedt op het moment dat de als aanbod beschouwde informatie helaas onjuist was. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet alleen, aan een helaas foutief vermelde artikelprijs.

Mocht de app, de inhoud van de app, via de app ontsloten informatie of het niet kunnen gebruiken van de app ooit onverhoopt, direct of indirect, schade of letsel veroorzaken, dan zijn wij daar niet voor aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet op die schade of het letsel en/of grove schuld aan die schade en/of het letsel aan onze zijde.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wordt een kwestie waarbij deze voorwaarden een rol (kunnen) spelen - geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen - aan een rechter voorgelegd, dan zal dat steeds een Nederlandse rechter zijn, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen meer specifiek de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch.

Wil je het gebruik van de app beëindigen, dan kan dat natuurlijk altijd. Je kunt de app dan van jouw mobiele apparaat verwijderen. Wil je dat we ook jouw gegevens wissen, neem dan even contact met ons op via info@shoeby.nl. Je vindt deze en onze overige contactgegevens ook bovenaan deze voorwaarden, aan het begin van het privacy statement.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden dan wel de gesloten overeenkomst nietig, niet naleefbaar, vernietigd, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt of wordt verklaard door een uitspraak van een rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden en de overeenkomst, voor zover de bedoelde eventuele uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven. Jij zult in zo'n situatie in goed overleg met ons onderhandelen over een vervangende bepaling die de strekking van de nietige, niet naleefbare, vernietigde, ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo veel mogelijk benadert.