Door globalisering in de textielindustrie werken wij met verschillende leveranciers en toeleveranciers die de productie van de collecties op zich nemen. Deze leveranciers zijn allen gevestigd in verschillende delen van de wereld. Wij willen dat onze producten onder goede arbeidsomstandigheden en met respect voor het milieu worden gemaakt. Door onderzoek naar de negatieve impact en risico’s middels een risicoanalyse, hebben wij inzicht in de gehele productieketen en de productieprocessen bij onze leveranciers. Zo is het mogelijk doelen te stellen voor betere arbeidsomstandigheden en een positieve bijdragen te leveren aan het milieu.

MVO-beleid

Wij hebben een eigen MVO-beleid opgesteld op basis van de belangrijkste thema’s in onze sector en de grootste risico’s in onze productieketen. Deze thema’s zijn: Discriminatie & Gender, Kinderarbeid, Gedwongen arbeid, Vrijheid van vakvereniging, Leefbaar loon, Veiligheid en gezondheid, Grondstoffen, Watervervuiling, Gebruik chemicaliën, water en energie en Dierenwelzijn. De landen waarin wij onze producten laten produceren vormen allemaal risico’s op het gebied van mensenrechten en deze bijbehorende thema’s.

Risicoanalyse

Het onderzoek naar de risico’s in onze productieketen doen we door middel van risicoanalyse volgens de OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen helpen ons om risico’s in kaart te brengen op het gebied van mens, milieu en dierenwelzijn en vervolgens deze risico’s te stoppen, te voorkomen of te beperken. Dit is een doorlopend proces dat continue wordt gemonitord. Ons MVO-beleid wordt, indien nodig, jaarlijks aangepast. Op https://www.oesorichtlijnen.nl/ vind je meer informatie over de OESO-richtlijnen en het risicoanalyse.

Social Compliance

Social compliance gaat over de sociale arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer bij onze leveranciers en in onze productieketen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat werknemers zich veilig voelen op hun dagelijkse werkplek, waar ook ter wereld. Daarom werken wij hard aan het in kaart brengen van de volledige productieketen. Transparantie staat hierbij centraal. Daarbij gaan wij ook regelmatig langs om werknemers te spreken en de relatie met onze leveranciers te behouden. Daarnaast zetten wij ons in voor een aantal initiatieven zoals amfori BSCI om bij te dragen aan Social Compliance.

Code of Conduct

Wij hebben onze eigen Code of Conduct, ook wel gedragscode genoemd. Deze gedragscode is opgesteld om onze waarden en richtlijnen duidelijk te maken aan onze leveranciers. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de schending van discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid. Het is gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen en in lijn met de principes van de BSCI Code of Conduct. Door ondertekening van onze Code of Conduct verklaren onze leveranciers zich aan deze afspraken en richtlijnen houden. Op https://www.amfori.org/content/bsci-code-conduct vind je de amfori BSCI Code of Conduct.

Bangladesh Accord

In 2013 hebben wij het Bangladesh Accord ondertekend. Het Bangladesh Accord is een juridisch bindende overeenkomst tussen verschillende merken en internationale en nationale vakbonden om te werken aan een veilige en gezonde kleding- en textielindustrie in Bangladesh. Door ondertekening van het akkoord hebben wij beloofd hier aan bij te dragen.

De fabrieken van onze leveranciers worden gecontroleerd op bouwkundige veiligheid, brandveiligheid en elektriciteitsveiligheid. Deze controles worden uitgevoerd door onafhankelijke experts. Na aanleiding van deze controles worden verbeterplannen opgesteld door de fabrieken. Merken moeten ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om deze verbeterplannen te kunnen uitvoeren. Hiernaast faciliteert het Bangladesh Accord trainingen voor medewerkers en worden er speciale veiligheidscomités opgesteld in de fabrieken. Werknemers hebben het recht om onveilig werk te weigeren en hebben de mogelijkheid om anoniem klachten in te dienen. In de afgelopen jaren hebben onze fabrieken goede stappen gezet richting het oplossen van alle kwesties en blijft zich ontwikkelen.

In 2017 verlengde de nationale regering van Bangladesh de toestemming van het Accord om na mei 2018 te blijven opereren in Bangladesh. In juni 2017 ondertekenden wij daarom het Transition-Accord. De activiteiten en het herstelprogramma werden voortgezet tot dat lokale regelgevende instanties de volledige capaciteit hadden om het over te nemen. In 2020 zijn alle protocollen, middelen en normen daarom overgegaan in de RMG Sustainability Council (RSC), zodat het werk kan worden voortgezet. Internationale merken, vakbonden en fabrieken hebben allemaal een gelijke vertegenwoordiging in het bestuur van de RSC maar er is nog geen nieuwe overeenkomst bereikt voor de toekomst. Wij willen de veiligheid van werknemers en de continuïteit van het Bangladesh Accord waarborgen en hebben ons daarom ingeschreven voor de Brands Association for Textile & RMG Sustainability in Supply Chains. Wij hopen op een positieve uitkomst in de onderhandelingen, zodat het succes van het Bangladesh Accord kan worden voortgezet.

Amfori BSCI

Wij zijn sinds 2019 lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Door ons aan te sluiten bij deze organisatie eisen wij dat onze leveranciers en de fabrieken die zij gebruiken voldoen aan de BSCI principes. Deze punten worden door middel van onafhankelijke controles, ook wel audits genoemd, gecontroleerd. De volgende punten worden onder andere gecontroleerd tijdens een audit:

 • Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
 • Eerlijk loon
 • Werknemersgezondheid en veiligheid
 • Speciale bescherming voor jonge arbeidskrachten
 • Geen dwangarbeid
 • Ethische bedrijfsvoering
 • Geen discriminatie
 • Fatsoenlijke werkuren
 • Geen kinderarbeid
 • Geen onzekere werkgelegenheid
 • Bescherming van het milieu

Het doel van een BSCI audit is om inzicht te verkrijgen in bovenstaande punten. Op basis van de auditresultaten wordt er daarom een rapport opgesteld met verbeterpunten. Met dit inzicht kan het management van de fabriek werken aan verbeteringen. Er wordt gewerkt volgens een continu verbeterproces waarbij de vooruitgang van de fabriek centraal staat. Met behulp van een verbeterplan, trainingen en advies wordt er aan dit verbeterproces gewerkt. Een fabriek moet minimaal één keer per twee jaar worden gecontroleerd. Wanneer een fabriek verbeteringen nodig heeft worden er extra tussentijdse controles uitgevoerd.

Door middel van deze audits kunnen wij daarom de arbeidsomstandigheden monitoren via het BSCI Sustainability Platform, krijgen wij inzicht in de risico’s en kunnen wij helpen om verbetering te realiseren.

Wanneer een leverancier is aangesloten bij een andere social compliance organisatie kunnen wij dit ook accepteren. Wij zullen de status en de voortgang van de fabriek dan verder onderzoeken om risico’s te traceren. De audit dient niet ouder te zijn dan een jaar en in overeenstemming te zijn met onze Code of Conduct. Andere social compliance organisaties zijn bijvoorbeeld: WRAP, SMETA, SA8000 of de FWF.